Ledelse - Lederutvikling

Hva er effektiv ledelse av menneskelige ressurser?

Grunnprinsipper i ledelse
 • Vi diskuterer og analyserer begrepet ledelse
 • Hva er effektiv ledelse av menneskelige ressurser?
 • Vi ser nærmere på følgende sammenhenger:
  • Lederatferd
  • Situasjon
  • Medarbeidere


Program innhold - Lederutvikling
 • Programmer deg selv til Suksess - Hvordan kan jeg bli en god leder?
 • Sett opp egne Mål (Karrieremål)
 • Lederrollen - Din SWOT (styrker - svakheter - muligheter - trusler)
 • Å lede mennesker - Hva er lederskap og hva er styring
 • Mentale innstillinger - Mental vekst
 • Motivasjon - hvordan utvikle motiverte medarbeidere?
 • Samhandling (Samarbeid)


God ledelse skaper trivsel, innsats og verdier men også styring av organisasjonen ressurser.
Vi retter oppmerksomheten mot lederens egne og medarbeidernes emosjonelle intelligens - det å forstå egne og medarbeiderens signaler

Vi gjennomgår programmet:
«Nøkkelen til Fremgang - Administrer deg selv»
 
   

Web solution by GateSoft AS - Copyright © RHO Consulting 2015 - All rights reserved