Medarbeiderens drivkraft og effektivitet / produktivitet
Sett mål og styrk gjennomføringsevnen.


Medarbeiderens drivkraft:

Vi kartlegger og utvikler medarbeiderens jobbtilfredshet, samarbeid (samhandling), motivasjon, kommunikasjon,
organisasjons-engasjement og hva skaper en god arbeidsplass.

Fokus og Temaer:
  • Jobbtilfredshet og jobbinvolvering Hva påvirker jobbtilfredshet?
  • Motivasjon - indre og ytre motivasjon
  • Samarbeid og samhandling
  • Organisasjonsengasjement Egen kraftmobilisering (empowerment)
  • Arbeidsprestasjon - Hva skaper en god arbeidsplass?
  • Hva er livskvalitet?
Programmet gjennomføres som et hel-dags kurs eller 2 x 1/2 dagers kurs.

- Pris: kr. 12 000 eks. mva. for hel-dags kurs
- Pris: kr. 14 000 eks. mva. for 2 stk. 1/2 dagers kurs

Ta kontakt for nærmere informasjon og avtale - rho@rhoconsult.no Tlf. 91 30 22 25
 
   

Web solution by GateSoft AS - Copyright © RHO Consulting 2015 - All rights reserved