Nyheter

HR (Human Resource) – et bredt og viktig strategisk fagfelt for alle med lederansvar!

  HR - de menneskelige ressursene er viktige suksessfaktorer i en bedriftsorganisasjon og/eller organisasjoner i offentlige virksomheter. Dette for å lykkes i dagens konkurranse- og servicesamfunn.

Som leder har du ansvaret for å utvikle og tilpasse dine menneskelige ressurser du har ansvaret for.

En enkel definisjon av begrepet HR: Alle aktiviteter som omhandler planlegging, anskaffelse (rekruttering), utvikling og avvikling av menneskelige ressurser i organisasjoner (ref. Bård Kuvaas)

Riktig og god håndtering av bedriftens eller virksomhetens HR-innsats, er en av de viktigste kilder til lønnsomhet, god service og økt trivsel.

HR-aktiviteter spenner over et stort og vidt felt:
  • Kartlegging av organisasjonens status – nå situasjonen
  • Målinger av HR
  • Forbedring og utvikling
  • Rekruttering
  • Medarbeiderens drivkraft – vekstsamtaler
  • Teamarbeid
  • Ledervurderinger og –utvikling
  • Beslutningsmønster og –strategi
  • HR strategi

RHO Consult ønsker å være din mentor og din samarbeidspartner på deler av eller i totale prosesser innen HR.

Ønsker du idéer eller å bli holdt orientert i HR-faget – KLIKK HER. Vi følger deg opp!
 
   

Web solution by GateSoft AS - Copyright © RHO Consulting 2015 - All rights reserved