Organisasjonsprosesser

Endring og tilpassing

Ny forskning viser at organisasjoner som lykkes best fokuserer mest på gjennomføringsevne og innovasjon. Bli en av dem!

Vi står klar til å hjelpe dere i deler av eller en total organisasjonsprosess. Ta kontakt!


Programskissen er følgende:

Trinn 1: Forutsetningene for en god og målrettet organisasjonsprosess er en grundig diagnostisering av dagens organisasjon og organisering - Kartleggingsfasen! (fastsett virkelighetsoppfatningen).

Trinn 2: Vi ser nærmere på organisasjonens strukturer og dynamiske prosesser.
Sammenhengene er avgjørende for å utvikle en optimal organisasjon.

Strukturene i organisasjonen (statisk) som omhandler normer, regler, rutiner stillingsbeskrivelse, lederkompetanse m.m. som er med på å støtte opp om eller hemme prosesser. Derfor er den statiske strukturen svært viktig i analysearbeidet å gjennomføre.

De dynamiske prosessene viser organisasjonens handlings- og gjennomføringsevne, organisering, koordinering og handlingsplanlegging.
De dynamiske prosessene stiller økte krav til forandringsevne -utforming og fornying og fleksibilitet!

Trinn 3: Plan og gjennomføring av de vedtatte endringsprosessene. Målene: Vekst og innovativ forandring

Ikke nøl - Ta kontakt for mer informasjon!
 
   

Web solution by GateSoft AS - Copyright © RHO Consulting 2015 - All rights reserved