Rekruttering

Å se sammenhengen mellom rekruttering og utvikling av medarbeidere - Talent Management - er viktig.
Talentutviklingen starter når ny medarbeider er ansatt. Det er avgjørende viktig å fortsette
medarbeiderutviklingen ved oppfølgingen i egen organisasjon og i egen stilling (on-the-job learning).
Nøkkelen i en fremgangsrik bedrift er som alltid, medarbeiderne!

Vår rekrutteringsprosedyre er:
  1. Stillingsanalyse - Spesifikasjon av stillingsinnholdet
  2. Søk / Annonsering
  3. Søkerhåndtering og kontakt med aktuelle kandidater
  4. Innledende intervjuer - Avklaring (Screeningsintervjuer)
  5. Test og andre relevante kunnskaps- og ferdighetsprover
  6. Dybdeintervju sammen med kunde
  7. Valg og beslutning
  8. Referanseintervju
  9. Tilbud og ansettelse
  10. Oppfølging
Rekrutteringsprosessens suksessfaktorer er å fylle et behov med rett medarbeider
som vil øke organisasjonens kompetanse og resultater.
Våre prosedyrer og kompetanse trygger denne målsettingen.


- Planlegg medarbeiderenes kompetanseutvikling
- Design et apent talentnettverk - internt og eksternt
- Læringsoverføringer - erfaringsbasert og ny-læring
- Integrer arbeid - utvikling - mening
- Utvikle karriereplan
 
   

Web solution by GateSoft AS - Copyright © RHO Consulting 2015 - All rights reserved