Utvikling av TEAM — Organisasjonens lagbygging

Vi utvikler komplementære (utfyllende) team som ivaretar teammedlemmenes styrker og utviklingsområder.

TEAM OG TEAMROLLER

Et team er et begrenset antall mennesker med komplementære kompetanser som er forpliktet til et felles mål og resultat - både individuelt og gjensidige.

En teamrolle er et sett av måter å bidra på i samspill med andre mennesker. Det vil si at beslektede væremåter er slått sammen og gitt et rollenavn.

Teammedlemmenes roller identifiseres etter følgende egenskaper:

Evne til å tenke nytt, snu sannheter på hodet og få frem ideer

Evne til å bruke et stort nettverk, slik at vi alltid vet hva som skjer ellers i organisasjonen og ute i markedet vi skal plukke nytt og nyttig

Evne til å slippe hverandre til og bruke hverandre, men samtidig aldri glemme målet

Evne til å stille tydelige krav til hverandre og holde farta oppe

Evne til å tenke skikkelig gjennom alternativer og valgmuligheter før vi bestemmer oss

Evne til å ta vare på hverandre

Evne til å Evne til å omsette beslutninger til praktisk handling, få orden på ting

Evne til å jobbe nøyaktig, gjøre oss helt ferdig med ting og alltid være litt urolig for om kvaliteten er god nok

Evne til å ha solid fagkompetanse og passe på at det vi gjør skjer med utgangspunkt i både faglig profesjonalitet og fagstolthet

På dette grunnlaget kan teamets totale sammensetning beskrives og settes sammen.


Interresert i mer informasjon og vårt nyhetsbrev? Les mer
 
   

Web solution by GateSoft AS - Copyright © RHO Consulting 2015 - All rights reserved